Leopold II.Biografie / Panovníci českých zemí / Šlechta

*5.5.1747 – †1.3.1792, z habsbursko-lotrinské dynastie, od roku 1790 římskoněmecký císař a český a uherský král. V letech 1765–1790 velkovévoda v Toskánsku, kde zavedl řadu osvícenských reforem. Císařem se stal po smrti svého bratra Josefa II. Svišťovským mírem ukončil válku s osmanskou říší, reichenbašskou dohodou dosáhl sblížení s Pruskem, potlačil povstání v Belgii. Spolu s pruským králem podepsal pilnickou deklaraci, která vedla k válce s revoluční Francií. Ve vnitřní politice odvolal nejradikálnější reformy Josefa II. (zejména urbariální patent), ale zachoval jejich nejdůležitější výsledky. Náhlá smrt mu znemožnila plně rozvinout vladařské schopnosti, vlády se ujal jeho syn František II.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: František II., Josef II. z rodu habsbursko-lotrinského, Karel Ludvík Rakousko-Těšínský, Královská česká společnost nauk, Pilnická deklarace, Toskánsko.