ledvinaLékařství / Anatomie / Zoologie / Fyziologie

Ren, nefros, nephros – párový vylučovací orgán obratlovců včetně člověka. Vylučuje z krve přes stěny vlásečnic látky nepotřebné nebo škodlivé, zpětně vstřebává živiny a reguluje obsah solí a vody v těle. Vývojově se rozeznávájí tři typy: a) holonephros, vyskytující se u mihulí a červorů. Má primitivní segmentovanou stavbu, exkrety odvádí z coelomu primárním močovodem; b) opisthonephros, vyskytující se u ryb a obojživelníků. Je to zdokonalená kaudální část holonephrosu, izolovaná od coelomu a glomerulem napojená na cévní soustavu. Moč se odvádí primárním močovodem; c) metanephros, vyvinutý u plazů, ptáků a savců, je nejdokonalejší typ ledviny, homologický jen s kaudálním úsekem opisthonephrosu. Vyznačuje se zmnožením nefronů, těsným sepětím s cévní soustavou a vývojem druhotného močovodu. U člověka jsou ledviny uloženy po stranách bederní páteře. Mají typický tvar bobu. Ve vkleslém místě (hilus ledviny) vstupují do ledviny tepny provázené nervy a vystupují žíly, v hilu do ledviny vstupuje také pánvička ledvinná, která je s ledvinou spojena pomocí kalichů a dále přechází v močovod. Ledvina se skládá z kůry a dřeně. Na povrchu má vazivové pouzdro. Funkční jednotkou ledvin jsou nefrony.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: ageneze, břicho, čtyřžábří, exkrece, glomeruloskleróza, infarkt ledvinný, kalichy ledvinné, kanálky, metalothionein, moč, nefrogram, nefron, orgán, osmoreceptory, tepna, vylučovací orgány, žlázy.Reklama: