lanthanoidyChemické prvky

[Řečtina], skupinový název 14 chemických kovových prvků atomového čísla 58–71, podobajících se lanthanu. Lanthanoidy jsou kovy stříbrobílé barvy s výjimkou praseodymu a neodymu, které jsou bledě žluté. Vyznačují se velkou chemickou reaktivitou, v elementárním stavu rozkládají vodu a snadno se rozpouštějí ve zředěných kyselinách. Ve sloučeninách mají oxidační číslo III, u některých jsou známy i sloučeniny s oxidačními čísly II a IV. Sloučeniny většiny lanthanoidů mají v důsledku neúplného obsazení orbitalů f charakteristické zbarvení. V přírodě se lanthanoidy nacházejí především v minerálu monazitu a některých křemičitanech. Připravují se převážně elektrolyticky nebo metalotermicky. Používají se zejména jako přísada do slitin.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: dysprosium, erbium, europium, holmium, kovy vzácných zemin, lutecium, neodym, praseodym, přechodné prvky, prvky vzácných zemin, thulium, transurany, van Vleckův paramagnetismus, ytterbium.