kovy vzácných zeminPrvky třetí vedlejší podskupiny periodické soustavy (skandium Sc, ytrium Y, lanthan La a aktinium Ac) a skupina lanthanoidů. Výchozím materiálem pro přípravu nedůležitějších kovů vzácných zemin je monazitový písek. Některé kovy vzácných zemin mají značný technický význam, například Ce (cerium) se používá k výrobě žárovkových punčošek, k impregnaci kartáčů pro elektrické motory, do osvětlovacích lamp, jako mořidlo. Ce a Pr (praseodym) k barvení smaltů a porcelánu, k legování kovů nebo k dezoxidaci v metalurgii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: vzácné kovy.