kvasná technologieChemie / Biochemie
Soubor výrobních postupů, aplikovaná biochemie mikroorganismů, využívající schopnosti některých mikroorganismů a jejich enzymových systémů přeměňovat látky, dodávané do jejich prostředí, v látky požadované. Mezi kvasná technologie patří například lihovarství, pivovarství a sladařství, vinařství, octařství, výroba antibiotik, organických kyselin včetně aminokyselin, glycerínu, některých enzymů a vitamínů. Viz také kvašení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2006
Autor: -red-