Krayové[Krajové], spišská měšťanská rodina. Pocházela z Moravy, po bělohorské bitvě se její příslušníci usadili na východním Slovensku. Jakub Kray st., *1661 – †1709, notář a rychtář v Kežmarku. V době stavovského povstání uherské šlechty proti Habsburkům vykonával různé diplomatické úkoly pro Rákocziho Františka II. Po obsazení Kežmarku císařským vojskem byl popraven. Jakub Kray ml., *1686 – †1753, sloužil v císařské armádě a zastával různé funkce ve správě města Kežmarku. Autor několika historických prací. Pavol Kray st., †1720, důstojník císařské armády. Vyznamenal se v bojích s Turky. V roce 1715 sestavil mapu Spiše, první samostatnou mapu z území Slovenska. Pavol Kray ml., *1735 – †1804, císařský polní maršál, autor projektu výstavby cest na Spiši.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 11. 2008
Autor: -red-