kozinecBotanika
Astragalus – rod dvouděložných rostlin z čeledi bobovitých. Je známo asi 1800 druhů původem v oblastech střední Asie. V České republice roste 15 druhů domácích. Všechny kromě kozince sladkolistého, Astragalus glycyphyllos, jsou chráněné. K chráněným druhům patří: kozinec rakouský, Astragalus austriacus, kozinec dánský, Astragalus danicus, kozinec vičencovitý,Astragalus onobrychis.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2000
Autor: -PK-

Odkazující hesla: chráněné rostliny, tragant.