KotorMěsta a obce

Přístavní město v Černé Hoře v Boce Kotorské. Průmysl chemický, strojírenský, dřevozpracující. Turistický ruch. Muzeum. – Založen v 5. až 6. století (v pramenech poprvé připomínán v 7. století). Do 12. století byzantská pevnost v jižní Dalmácii; v letech 1186–1371 významné obchodní a řemeslné centrum srbského státu; v letech 1371–1420 nezávislá patricijská republika, v letech 1420–1797 pod svrchovaností Benátek, v letech 1797–1806 a 1814–1918 součást habsburské říše, v letech 1809–1814 součást ilyrských provincií. V únoru roku 1918 dějiště povstání rakousko-uherských námořníků, známého jako Vzpoura v Boce kotorské.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Lovčen.Reklama: