kotálniceRovinná křivka opisovaná bodem pevně spojeným s křivkou K1, která se kotálí (tj. pohybuje bez skluzu) po další křivce K2 v dané rovině. Nejdůležitější kotálnice jsou: cykloidy, je-li K1 kružnice a K2 přímka, epicykloidy a hypocykloidy, jsou-li obě křivky K1 a K2 kružnice. Ve speciálních případech vznikne (prostá) cykloida, asteroida a kardioida.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-