korvetHudební nástroje
Hodnostní označení nejmladšího důstojníka jezdecké kompanie (eskadrony), který měl ve svém vybavení stejnojmenný hudební nástroj. Později důstojnická funkce u jezdectva rovnající se hodnosti praporčíka (fenricha) a u pěchoty (v ruské carské armádě) hodnosti podporučíka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 11. 2006
Autor: -red-