korunovace[Latina], slavnostní obřad nastolení panovníka. V průběhu korunovace došlo k odevzdání výsostných znaků královské moci – vložení koruny na hlavu, předání žezla a jablka a opásání panovníka mečem. Korunovace zpravidla spojena s prohlášením věrnosti stavů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 6. 2009
Autor: -red-