kortesy[Španělština], stavovská středověká shromáždění (sněmy) v křesťanských zemích na Pyrenejském poloostrově, zastupovala zájmy šlechty, církve a měst, omezovala moc panovníka, měla značný politický a zákonodárný význam. Na začátku 19. století byly poprvé svolány jako národní parlamenty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfons XII., Amadeus I., Francisco Serrano y Domínguez, kastilské království, Madina del Campo, Pragmatická sankce.

Reklama: