Korinthos

MapaMěsta a obce
Korint – město v Řecku na Korintské šíji, 36555 obyvatel (2001). Průmysl potravinářský, zemědělské strojírenství. Dopravní křižovatka. Muzeum. Území Korinthu osídleno již od mladší doby kamenné, ale město založeno až asi na začátku 9. století př.n.l. Strategickou pevností Akrokorint ovládal Korinthos šíji spojující střední Řecko s Peloponésem. Na obou stranách šíje měl přístavy, přeprava lodí mezi nimi byla prováděna po souši. V 8. století př.n.l. vládli v Korinthu Bakchiovci, k velkému rozmachu došlo v 2. polovině 7. a na začátku 6. století př.n.l. za Kypselovy a Periandrovy tyranidy, v 5. století př.n.l. se Korinthos stal členem peloponéského spolku, rivalita s Athénami přispěla k vypuknutí peloponéské války. Za helénismu byl Korinthos nejbohatším řeckým městem, 146 př.n.l. po porážce achajského spolku zničen Římany. Roku 44 př.n.l. jej Caesar dal obnovit jako hlavní město provincie Achaia. Korinthos a Akrokorint obehnány hradbami a spojeny s přístavem Lechaion v město Iulia Corinthiensis, které rozkvetlo zejména za Augusta, roku 52 n.l. v Korinthu vznikla významná křesťanská obec. Roku 77 Korinthos zničen zemětřesením, obnoven Hadrianem, roku 395 dobyt Alarichem, roku 551 znovu utrpěl zemětřesením a krátce poté nájezdy Slovanů. Ve fragmentech zachován v Korinthu Apollónův chrám z poloviny 6. století př.n.l., z období nového Korinthos, založen Caesarem, občanské stavby (agora, stóa, divadlo, ódeion, bazilika).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bakchiovci, Belterofón, Periandros, Sikyón, Sisyfos.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: