koprofágieLékařství
Pojídání výkalů, vyskytuje se u dementních osob, u těžkých forem oligofrenie (idiocie) a u sexuálně perverzních jedinců. V psychologické etiologii se předpokládá regrese na období dětského vývoje do jednoho roku života. Příznakově opačným jevem je koprofobie (odpor či strach před vlastními výkaly), pokládaná za výrazný neurotický rys.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 9. 2005
Autor: -red-

Reklama: