komunaAdministrativní územní jednotka, pro niž je charakteristická určitá forma samosprávy: a) městské komuny, v západní Evropě v 10.-13. století (zejména v Itálii, také ve Francii) městské obce, které si vydobyly samosprávu na feudálech, ve 14. až 15. století se v italských městech prosazovaly prvky jako výroba látek ve Florencii, bankovnictví v Janově, přední patricijské rody se přeměňovaly na šlechtické (rod Medici), jednotlivé komuny se změnily buď na signorie (Viscontiů v Miláně), nebo na oligarchické republiky (Benátky, Janov), b) pařížská komuna v letech 1789-1794, orgán pařížské městské samosprávy, vytvořený v předvečer dobytí Bastily, který se v období jakobínské diktatury změnil ve skutečný orgán moci, c) nižší administrativní územní jednotka v mnoha současných zemích, kterou vede municipiální rada, řešící základní otázky komunálního hospodářství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: popolo grasso.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: