KarpatyHory

Soubor pásemných pohoří ve střední a východní Evropě. Součást eurasijských vrásných pohoří, ve velkém oblouku od Vídně až za Dunaj (širší okolí Železných vrat). Byly vrásněny koncem druhohor a ve třetihorách, ve čtvrtohorách byly zčásti zaledněny (katy, morény, jezera). Obvykle se dělí na vnější pásmo flyšové a dvě útesová, převážně vápencová, na ústřední jaderná pohoří (krystalinikum) a vyvřelé pásmo vnitřní. Nejvyšší je Gerlachovský štít, 2655 m n.m. Podélně se Karpaty dělí na Západní (po Kurovské sedlo), Východní (po průsmyk Predeal v Rumunsku) a Jižní (za Dunaj do Srbska). Na území Slovenské republiky je většina Západních Karpat (Vnútorné Východné Karpaty a Vonkajšie Východné Karpaty). Horské části Karpat jsou zalesněné, místy jsou horské alpské louky. Od nejstarších dob jsou známé těžbou rud (rudy železa, barevných kovů), uhlí, ropy a zemního plynu, stavebních hmot.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: andezit, Aurel Vlaicu, bradlové pásmo, Cîmpina, Evropa, Góralové, halný vítr, Huculové, Josef Brunner, Kamenné more, karpatsko-dukelská operace, Kimmeriové, lazy, Osvětimská kotlina, Oto Fusán, Panonská nížina, Predeal, Verchovinci.Reklama: