karpatsko-dukelská operaceVojenství
Útočná operace sovětských vojsk (levého křídla 1. ukrajinského frontu a části sil 4. ukrajinského frontu) provedená za 2. světové války 8.9. až 28.10.1944 s cílem poskytnout pomoc Slovenskému národnímu povstání (SNP). Karpatsko-dukelskou operaci vedla 38. armáda (velitel K. S. Moskalenko) 1. ukrajinského frontu posílená 1. československým armádním sborem (L. Svoboda). Plán operace předpokládal rychlé zničení nepřátelského uskupení v předhůří Karpat a rozvinutí útoku přes karpatské hřebeny. Hlavní úder byl veden ve směru na město Dukla, Dukelský průsmyk, Prešov. Útoku sovětských vojsk měly pomoci úderem z týlu dvě slovenské pěší divize a partyzánské oddíly. Slovenské divize rozmístěné v prostoru Karpat a zapojené do příprav SNP byly však pro nerozhodnost jejich velení hned v prvních dnech povstání nacisty odzbrojeny a jen část jednotek se spojila s povstalci. Před 38. armádou se bránily tři nepřátelské divize a řada samostatných útvarů a jednotek 1. tankové armády. Nepřítel využil nedostupný horský terén a vytvořil v Karpatech silnou obranu do hloubky až 50 km. Během prvého dne prolomila vojska 38. armády hlavní pásmo nepřátelské obrany. K rozvíjení úspěchu byly postupně nasazovány rychlé svazky a 1. československý armádní sbor. Německé velení s cílem zastavit postup sovětských vojsk na území Slovenska přesunulo do pásma činnosti 38. armády pěší a tankové svazky z jiných směrů a samostatné útvary ze Slovenska, které byly nasazeny proti povstalcům. Nepříteli se podařilo zaujmout novou obrannou čáru ve vzdálenosti 6–12 km od hlavního pásma obrany a dne 9.9.1944 zastavit postup sovětských a československých jednotek. Po nasazení sovětských tankových jednotek byla obrana Němců prolomena a dne 20.9.1944 bylo ovládnuto město Dukla. Pravokřídelní svazky 1. gardové armády toho dne dosáhly československé státní hranice, vstoupily na území ČSR a dne 21.9.1944 osvobodily první slovenskou obec Kalinov. Dne 30.9.1944 vojska 38. armády po přeskupení sil obnovila útok a 1.10.1944 překročila československou státní hranici. Dne 6.10.1944 1. československý armádní sbor v součinnosti s 67. střeleckým sborem a 31. tankovým sborem ovládl Dukelský průsmyk a vstoupil na území Československa. Sovětská i československá vojska pokračovala v útoku a do 23.10.1944 postoupila o 15–20 km na západ a jihozápad od průsmyku. Na přístupech k údolí řeky Ondavy byl útok zastaven. Útok sovětských a československých vojsk donutil německé velení soustředit v pásmu 38. armády téměř 18 divizí včetně těch, které měly být použity k potlačení SNP. Den překročení Dukelského průsmyku (6.10.1944) byl později prohlášen za Den československé armády. V průběhu karpatsko-dukelské operace byla osvobozena část východního Slovenska. Účast 1. československého armádního sboru v karpatsko-dukelské operaci byla největším bojovým vystoupením československého zahraničního vojska v průběhu 2. světové války.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-