Kalifornie[Kalifornye], anglicky California, zkratka Calif. – členský stát USA na západě u Tichého oceánu a hranic s Mexikem, 411012 km2, 36 milionů obyvatel (2005). Hlavním městem je Sacramento. Hornatý stát (Pobřežní pásmo, Sierra Nevada, Kaskádové pohoří) s tektonickým Velkým údolím, na jihovýchodě s pouštěmi (Mohavská, Gilská poušť). Úrodné půdy se zavodňováním, místy příznivé subtropické podnebí. Zemědělstvá (zelinářství, ovocnářství, vinařství, bavlník, cukrová třtina, chov skotu, prasat). Průmysl těžební (ropa, zemní plyn, rudy barevných kovů), energetiky, letecký, chemický, hutní, filmový. Turistický ruch. Plavbou z Mexika dosáhl v roce 1542 J. Cabrillo pobřeží dolní Kalifornie (Baja California). Horní Kalifornie (Alta California) byla osídlována od poloviny 18. století. V San Diegu byl roku 1769 otevřen zásobovací přístav pro španělské galeony. Vedle španělských sídel byly na kalifornském pobřeží i ruské obchodní a velrybářské stanice (Fort Ross). Příslušníci františkánského řádu zde zakládali misijní stanice. V roce 1821 se Kalifornie stala mexickou provincií. Roku 1826 sem přišli první američtí osídlenci, lovci. Jejich střediskem se stal Fort Sutter (dnes Sacramento). Roku 1833 provedena sekularizace majetku františkánského řádu a v roce 1846 se Kalifornie s americkou pomocí nakrátko prohlásila nezávislým státem (Bear Flag Republic). Po porážce Mexika v americko-mexické válce, v letech 1846-1848, postoupilo Mexiko Kalifornii Spojeným státům na základě mírové smlouvy v Guadeloupe Hidalgo dne 2.2.1849. Kalifornie byla poté 9.9.1850 přijata do svazku USA jako stát bez otroctví. Tento kompromis byl vykoupen vydáním zákona o přísnějším potrestání uprchlých otroků. Nález zlata v roce 1848 v dnešním Sacramentu vedl k vypuknutí „zlaté horečky“, provázené rozsáhlým přistěhovalectvím. Kaliforne je 31. státem USA.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 12. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: americká kinematografie, Calif., Douglas Aircraft Co. Inc., Facebook, Fresno, Garden Grove, Hiram Warren Johnson, Keith Arlin Parkinson, Mervyn Le Roy, Mount Palomar, napa, Oroville Dam, Richmond, Riverside, Roger Wolcott Sperry, Sacramento, Salton Sea, San Diego, San Joaquin, Santa Clara, Šošoni, Tichý oceán, Tijuana, Tomáš Vaněk.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: