Káhira

MapaMěsta a obce / Hlavní města

Arabsky القاهرة [al-Káhira:], anglicky Cairo – hlavní město Egypta, městský guvernorát na Nilu. Má rozlohu 214 km2, 9,153 miliónu obyvatel (2017). Je největším městem Afriky, politické, hospodářské, finanční a kulturní islámské středisko státu. Zastoupen je zde průmysl potravinářský, textilní, obuvnický, tabákový, nábytkářský, uměleckých řemesel, polygrafický a strojírenský. Velká dopravní křižovatka, letiště. Knihovny, muzea (staroegyptské, islámské i koptské památky), planetárium, botanické a zoologické zahrady. Univerzita (al-Azhar) a jiné vysoké školy. Vědecko výzkumné ústavy. Na místě Káhiry stála od dob starověkého Egypta pevnost Babylón. Za arabského vpádu v roce 641 byla přebudována na opevněný vojenský tábor Fustát, který byl střediskem správy. V jeho blízkosti bylo založeno v 9. století Tulúnovci město Katái. Fustát i Katái splynuly později s Káhirou, kterou založili Fátimovci v roce 969. Od roku 973 byla Káhira hlavním městem Egypta. Ve středověku byla významným centrem světového obchodu. V roce 988 zde založili univerzitu al-Azhar. Roku 1517 byla připojena k osmanské říši (sídlo místodržitele), v letech 1804–1805 byla centrem národního povstání proti Turkům a mamlúkům. Od roku 1805 je sídlem chedíva. V roce 1882 byla okupována britskou armádou. V letech 1919–1921 zde bylo ohnisko revolučního boje proti britským kolonizátorům. V letech 1922–1953 byla hlavním městem egyptského království, od roku 1953 republiky.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: al-Azhar, Fátimovci, Hérakleopolis, ICAO, Imbába, Nil, Pedro de Covilhão, Šubrá al-Chajma.