jiné a jinobytíFilozofie
Filozofické kategorie označující bytí v jiném, bytí v jiné formě. U Aristotela v Metafyzice znamená rozdíl druhu. Jako dialektika jednoho a druhého hraje velkou roli v antické filozofii vůbec, ve středověku označuje „jiné“ zpravidla zjevení se boha. V novodobé filozofii představuje něco „druhého“ oproti „prvému“, například v dialektice G. W. F. Hegela označuje jinobytí (Anderssein) moment přechodu v protiklad, nový kvalitativní obsah nikoli v absolutním protikladu, nýbrž v dialektické zprostředkovanosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2007
Autor: -red-