jáské mechanismyPsychoanalytický pojem označující obranné mechanismy ega, procesy obrany „“ proti tlaku pudů, reality a proti restrikcím superega („nadjá“). Psychologické mechanismy udržující celistvost a stabilitu „já“ (popření, identifikace, projekce, izolace, vytěsnění).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-