Jaroslav VlčekLiteratura / Biografie
*22.1.1860 – †21.1.1930, český literární historik; profesor Univerzity Karlovy. Jako literární vědec Gebauerovy školy usiloval o sblížení Čechů a Slováků (v roce 1882 založil studentský spolek Detvan a stal se prvním předsedou) a o napsání syntetického díla o dějinách české literatury, s níž úzce spojoval i literaturu slovenskou. V oboru literární historie vzbudil pozornost díly Literatura na Slovensku a Dejiny literatúry slovenskej, později se zaměřil na rozsáhlé Dějiny české literatury, zahrnující vývoj české literatury od nejstarších dob do 30. let 19.století; vynikají všestrannou charakteristikou kulturních údobí, literárních směrů i osobnosti a kladným hodnocením pokrokových ideových a duchovních proudů. Vlček byl činný jako publicista a redaktor (Obzor literární a umělecký, Lumír, Listy filologické, Sborník Matice slovenskej, Naše řeč, vydavatel českých a slovenských literárních děl 19. století a organizátor kulturního a vědeckého života.

Datum vytvoření: 28. 8. 2006
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albert Pražák, Detvan, slovakofilské hnutí.