Albert PražákLiteratura / Biografie
*11.6.1880 – †19.9.1956, český literární historik, profesor univerzity v Bratislavě a v Praze. Organizátor kulturního a vědeckého života, průkopník bádání o slovenské literatuře a česko-slovenských literárních vztazích. V literárních historických pracích pokračoval v tradici školy J. Vlčka, zvláště ve snaze vytvořit souvislý obraz dějin české a slovenské literatury. K tomu směřovaly jeho monografické práce (Staročeská báseň o Alexandru Velikém, Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický) i studie, jimiž se snažil vystihnout duchovní směřování jednotlivých epoch (Duch naší obrozenecké literatury, Literární Slovensko let padesátých až sedmdesátých) a vztahy litereratury k vývoji národní společnosti (Vlast a národ v českém písemnictví, Národ se bránil).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Česká národní rada, Československá jednota, Jaromír Lang, Umělecká beseda.

Reklama: