Jan Marek Marci z KronlanduBiografie / Filozofie

*13.6.1595 – †10.4.1667, český renesanční filozof a přírodovědec; profesor univerzity v Praze, osobní lékař Ferdinanda III. Ve filozofii spojoval peripatetismus s novoplatonismem, snažil se odstranit z Aristotelovy filozofie nános scholastických výkladů. Platónské ideje chápal podobně jako Paracelsus jako tvůrčí plastické síly vlastní přírodě. Ve fyzice se před Ch. Huygensem zabýval otázkou rázu pružných koulí, dále využitím kyvadla k měření času, ještě před I. Newtonem lomem a rozkladem světla při průchodu hranolem a štěrbinou. Zabýval se též zaváděním souřadnic. V psychologii dospíval k postřehům o fyziologickém základu psychické činnosti a anticipoval některá hlediska asociační psychologie 19. století.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 3. 2024
Autor: -red-