jaderné štěpeníJaderná fyzika, reakce, při níž se atomové jádro rozdělí na dvě i více lehčích částí (jader, neutronů) a uvolní se energie. Je způsobeno zpravidla ostřelováním jader částicemi, zejména neutrony, nebo je spontánní. Uvolněná energie je energeticky využitelná. Emitované neutrony lze využít k dalšímu štěpení. Součinitel využití (tepelných) neutronů, poměr počtu (tepelných) neutronů pohlcených štěpným materiálem k celkovému počtu pohlcených (tepelných) neutronů. Multiplikační faktor, poměr celkového počtu neutronů vzniklých při štěpení k celkovému počtu neutronů pohlcených za týž časový interval.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: atom, dělení jader, George Gamow, transmutace.