izomorfismusMatematika
Matematika, termín popisující úzký vztah mezi dvěma matematickými objekty, o nichž bychom mohli hovorově říci, že mají "stejný tvar". Existuje-li mezi dvěma objekty izomorfismus, říkáme, že jsou izomorfní. Například izomorfismus grafů G1, G2 je prosté zobrazení F uzlové množiny grafu G1 na uzlovou množinu grafu G2 s touto vlastností: jsou-li x, y libovolné dva různé uzly z G1, pak v G1 existuje hrana xy právě tehdy, existuje-li v G2 hrana F(x)F(y). V teorii grup izomorfismus definujeme jako vzájemně jednoznačné zobrazení ƒ grupy A s násobením . na grupu B s násobením ., o kterém platí ƒ(a.b) = ƒ(a) . ƒ(b), Viz také automorfismus.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: autokomplementární graf.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: