izometrické prostoryMetrické prostory M a M' s metrikami ρ a ρ', přičemž existuje vzájemně jednoznačné zobrazení f množiny M na množinu M' takové, že platí: ρ(a, b)=ρ'(f(a), f(b)). Například množina reálných čísel s metrikou ρ(a, b)=|a-b| a přímka s metrikou ρ'(A, B)=|AB| jsou izometricképorostory. Viz také metrický prostor.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 11. 2007
Autor: -red-

Reklama: