ItalovéEtnografie
Národ románské jazykové skupiny, obyvatelstvo Itálie, část na Korsice a ve Švýcarsku; mnoho Italů žije v zámoří, hlavně v USA a Již. Americe. Jsou potomky původního obyvatelstva starověké Itálie, různou měrou smíšenými s germánskými a keltskými kmeny, s Řeky, Araby a jinými etniky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Australané, Tainaron.