Istiklál[Istyklál], Strana nezávislosti – politická strana v Maroku, založená roku 1937 jako Národní strana. Roku 1943 přijala název Istiklál a program boje za úplné osvobození Maroka z francouzského područí. Ve 2. polovině 50. let se ve straně vyhranilo pravicové křídlo, hájící zájmy latifundistů, kmenových vůdců a velkoburžoazie, a levicový proud, podporovaný hlavní městskou maloburžoazií. Stoupenci levice ze strany roku 1959 vystoupili a založili Národní svaz lidových sil (M. Ben Barka, A. Ibrahím).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Abdalláh Ibrahím.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: