Isabela I. KatolickáBiografie / Šlechta
[Izabela], *22.4.1451 – †26.11.1504, od roku 1474 kastilská královna. Její sňatek s následníkem aragonského trůnu Ferdinandem II. vytvořil předpoklady ke sjednocení Španělska. Isabela si musela vybojovat vládu proti nárokům Jany la Beltraneji, podporované Portugalskem. Po nástupu Ferdinanda II. na aragonský trůn se stali oba manželé spoluvládci ve svých zemích. Od papeže obdrželi titul katolických králů. Isabela I. Katolická se ve své politice opírala zejména o města. K posílení absolutistické moci zřídila inkvizici. S podporou královny vyplul v roce 1492 na svou plavbu. Kryštof Kolumbus. Kastilský trůn zdědila její dcera Jana Šílená.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfons V., Ferdinand II. Katolický, Filip I. Sličný, Francisco Jiménez de Cisneros, hermandad, Jana Kastilská, Jindřich IV., kastilské království, Kryštof Kolumbus, Miguel da Paz, Španělsko, Tomás de Torquemada.

Reklama: