interpersonální vztahyMezilidské vztahy – komunikativní interakce mezi jedinci či skupinami jedinců, probíhající prostřednictvím řeči, gest a výrazů. Vycházejí z faktu sociální determinace (socializovanosti) člověka, jsou motivovány sociálně psychologickými, ekonomickými či ekologickými faktory a vedou k neustálému vytváření a změně postojů, nazorů a hodnot (dynamika interpersorlálních vztahů). Každý jednotlivec je disponován určitým typem interpersonálního chování, který je podmíněn osobnostní strukturou jedince a který jedinec používá v rámci interpersonálních vztahů s větší či menší mírou úspěšnosti z hlediska svých interpersonálních cílů. Interpersonální vztahy jsou nestatickým schématem chování člověka, v němž se jedinec realizuje. V užším pojetí se jako interpersonální vztahy označují tzv. human relations (vztahy mezi lidmi), koncipované jako relativně samostatná kategorie sociální psychologie a sociologie na základě výzkumů v průmyslu, jež ve 20. a 30. letech 20. století vedl v USA E. Mayo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: kooperace, sociální psychologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: