interakcePsychologie
Psychologie, souhrn vzájemných aktivit mezi dvěma či více jedinci (interpersonální, sociální interakce) nebo cílený vztah mezi člověkem a prostředím (ekologická, environmentální interakce). Vstoupí-li člověk do jakékoliv interakce, stává se jejím aktivním nositelem. Předpokladem interakce je komunikace (nemateriální interakce) nebo předmětná činnost (materiální interakce), výsledkem jsou psychické kvality (emocionální stavy, postoje, hodnoty) či změna prostředí (architektonická výstavba). Studiem interpersonálních a sociálních interakcí se zabývá sociální psychologie, studiem ekologických (environmentálních) interakcí ekologická (environmentální) psychologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: interpersonální vztahy, vědomí, vyučování.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: