interakce záření s hmotouJejich vzájemné působení ovlivňující stav atomů a měnící její vlastnosti chemické, fyzikální a mechanické. Z jednotlivých druhů záření má nějvětší vliv záření neutronové. Při jeho interakci s kovovým materiálem dochází: a) k jaderným transmutacím za vzniku jiného druhu atomů; b) k jaderným transmutacím za vzniku jiného izotopu téhož atomu; c) k přímým srážkám s atomy za vzniku vyražených atomů. Poškození neutronovým zářením významně ovlivňuje vlastnosti konstrukčních materiálů, u ocelí se zvyšuje mez kluzu a pevnosti, přičemž jejich poměr se postupně s rostoucí neutronovou dávkou blíží 1, klesá tažnost, kontrakce a vrubová houževnatost, zvyšuje se teplota přechodu ke křehkému lomu (radiační poškození), je ovlivněna i struktura ochranných povrchových vrstev (oxidových) a zhoršuje se korozní odolnost. Austenitické oceli a některé slitiny neželezných kovů jsou podstatně méně citlivé na radiační poškození. Viz také ionizační záření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 4. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: