imperialismus[Latina], činnost státu za účelem rozšíření svého mocenského prostoru na cizí země s cílem vzniku velkoříše. Jako tzv. klasickým imperialismus lze označit např. říši Alexandra Velikého, římskou říši, svatou říši římskou apod. V letech 1880–1914 je jako imerialismus označována vojenská, hospodářská, politická, kulturní a náboženská expanze některých evropských mocností, USA a Japonska do zámoří za účelem získání přímé moci. Jako neformální imperialismus bývá označována hospodářsko-technologická převaha jednoho státu (např. USA, Německo, Japonsko), která de facto zaručeje politickou moc nad jinými státy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jaroslav Cesar, teorie elit.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: