iberské výtvarné uměníVýtvarný projev iberských a keltiberských kmenů, rozšířený v oblasti Pyrenejského poloostrova, iberská oblast kontinuálně přejímá podněty ze severní Afriky, podobně keltiberská část je orientována na Galii. V 5.–3. století př.n.l. bylo iberské výtvarné umění pod řeckým a kartaginským vlivem. Rozvíjela se terakotová, kamenná a bronzová plastika, vyznačující se vlastním pojetím a uplatněním řeckých forem (figurky zvířat, votivní plastiky), dekorativně zdobené vázy ojediněle s figurální malbou (převažovaly geometrické a zoomorfní motivy), v uměleckém řemesle zejména šperkařství s vybíjenými vzory a filigránem. Architektura a urbanismus se výrazněji rozvíjely až od 3. století př.n.l. pod římským vlivem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: