hydridyChemie
[Řečtina], binární sloučeniny vodíku s ostatními prvky. Dělí se na solitvorné, kovové, plynné a polymerované. V užším smyslu se za hydridy považují sloučeniny vodíku s elektropozitivnějšími prvky. Solitvorné, iontové hydridy tvoří kovy alkalické a alkalických zemin; mají stechiometrické složení, jejich taveniny vedou elektrický proud a vodík se vylučuje na anodě. Kovové hydridy tvoří většina přechodných kovů; mají nestechiometrické a proměnné složení a vlastnosti slitin. Hydridy lanthanoidů a aktinoidů tvoří přechod mezi kovovými a iontovými hydridy. Kovalentní hydridy tvoří prvky B podskupin periodické soustavy; monomerní hydridy jsou plynné nebo snadno těkají, například CH4, NH3 a AlH4. Rozsáhlou skupinu hydridů tvoří bor; viz též borany.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: NiMH, vodík.