hudební teorieHudba
Souhrn teoretických poznatků o hudbě, získaných různými disciplínami. Dělí se na dvě oblasti: a) zkoumání hudby jako uměleckého jevu, její podstaty, postavení ve společnosti a estetického působení, b) výzkum hudby v souboru nauk, k nimž patří převážně všeobecná hudební nauka (pojednává zejména o tónech a tónové soustavě, taktu a rytmu, o stupnicích, intervalech a akordech), skladebné nauky (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, rozbor skladeb), hudební akustika, nauka o hudebních nástrojích, instrumentaci a podobně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hudební věda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: