Horní RakousyNěmecky Oberösterreich, spolková země v severozápadním Rakousku na západ od Enže; 11979 km2, spolkové město Linec. Leží po obou stranách Dunaje, na severu jsou výběžky českého masívu, na jihu úrodné alpské předhoří. Četná jezera (Atterské, Hallštattské). Pěstují se obilniny, ovoce, v Alpách chov skotu. Průmysl těžební (hnědé uhlí), železářský, chemický, textilní, potravinářský, dřevařský, potravinářský, hliníku. – Historickým jádrem Horních Rakous bylo hrabství travenské na pravém břehu Dunaje; původně součást Bavor, v roce 1180 připojeno ke Štýrsku. Ve 13. století se v centru Horních Rakous zformovalo feudální panství Schaumbergů a v oblasti Mühlviertlu českých Vítkovců; do Horních Rakous pronikali Babenberkové (získali Linec) a pasovští biskupové. Za Přemysla II. Otakara se území Horních Rakous i formálně oddělilo od Štýrska a v roce 1276 přešlo pod vládu Habsburků; ti prosadili svou moc proti hornorakouské šlechtě až v 2. pol. 14. století, kdy si podřídili hrabství Schaumbergů. V roce 1619 uzavřely stavy Horních Rakous se stavy ččských zemí konfederaci. V roce 1626 vypuklo velké selské povstání, v roce 1809 byla Napoleonem I. oddělena jihozápadní část Horních Rakous a přičleněna k Salcbursku (do roku 1815).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Freistadt, Mühlviertel, rakouské alpské země, Steyr.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: