horizontGeologie
Geologie, a) poloha nebo vrstva lišící se nějakým znakem od ostatních b) místní stratigrafická jednotka vymezená na základě určitého litologického nebo paleontologického znaku, který horizont odlišuje od okolních vrstev

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: hnědozemní ranker, humusový podzol, litostratigrafie, mulový ranker, podzolový ranker.