HéraklesStarořecká mytologie
Latinsky Hercules – řecká mytologie syn nejvyššího boha Dia a tíryntské královny Alkmény, héros, největší hrdina řeckých bájí, pronásledovaný žárlivou Hérou. Podle mýtu seslala Héra na Hérakla šílenství, v němž Hérakles zabil své děti i děti nevlastního bratra. Když opět nabyl rozumu, vstoupil na základě věštby do služeb mykénského krále Eurysthea, kde musel vykonat dvanáct hrdinských činů, při nichž své síly a dovedností využíval ku prospěchu lidí. Těmito činy a s nimi spojeným utrpením ze sebe smyl vinu, dosáhl nesmrtelnosti a byl povznesen na Olymp. Zobrazován jako neobyčejně svalnatý muž s kyjem a se lví kůží, jeden z nejčastějších námětů antického výtvarného umění. Literárně zpracován například Sofoklem a Euripidem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 7. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alkéstis, Antaios, Augiáš, Cheirón, Diomédés, Filoktétés, Hádes, Hébé, Hydra, Kerberos, Kykuos, Melkart, podsvětí, Telamón.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: