Henri PiéronPsychologie
[Pjeron], *18.7.1881 – †6.11.1964, francouzský psycholog; žák A. Bineta. Zastánce biologického pojetí psychologie jako vědy zabývající se individuálně odlišnými reakcemi, projevujícími se v chování a řeči. Zabyval se hlavně psycgologií pociťování a afektů, které zkoumal experimentálními metodami. Paměť pokládal za obecnou vlastnost živé hmoty. Zasloužil se o formování psychologie jako samostatné vědy ve Francii. Hlavní díla: Traité de psychologie appliquée (Pojednání o aplikované psychologii), Vocabulaire de la psychologie (Psychologický slovník).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: psychofyzika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: