HannoverskoStát na území severního Německa, vytvořený roku 1635 spojením drobných rodových knížectví Welfů (Brunšvicko-Lůnebursko, Calenberg, Gtittingen); od roku 1636 hlavně město Hannover. Rozkvět státu v důsledku merkantilistické politiky vévodů (od 1692 kurfiřtů) Hannoversko bylo v letech 1714–1837 v personální unii s Velkou Británií. Roku 1720 byla k Hannoversku připojena vévodství Brémy a Verden. V letech 1807–13 součást království vestfálského. Roku 1814 bylo Hannoversko obnoveno jako království a rozšířeno o Východní Frísko, Hildesheim a Lingen. Roku 1866 bylo Hannoversko ovládnuto pruskou armádou a prohlášeno za provincii Pruska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hildesheim, John Scher.

Reklama: