HamiltonŠlechta
[Hemilton], skotský šlechtický rod, doložený od roku 1295. Patrick (*1504 – †1528), první skotský náboženský reformátor, navštívil Luthera, byl upálen jako kacíř. James (†1575), hrabě z Arranu a vévoda z Chátelheraultu, poručník Marie Stuartovny a exponent francouzké a katolické strany ve Skotsku. James (*1606 – †1649), vévoda z Hamiltonu (od roku 1643), vojevůdce za třicetileté války (od roku 1631 na straně Gustava I. Adolfa), za anglické buržoazní revoluce vůdce skotských roajalistů, roku 1648 poražen Cromwellem u Prestonu a popraven. Hlavní linie rodu Hamilton vymřela v roce 1651.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: