habániToufaři (německy Haushaben, Täufer) – příslušníci anabaptistické sekty (novokřtěnci), kteří se od 16. století usazovali na jižní Moravě a západním Slovensku. Vytvářeli samostatné osady s vlastními církevními, politickými a hospodářskými samosprávami. Vynikali jako všestranní řemeslníci, zejména výrobou keramiky (fajáns), jejíž technologie přetrvala v lidové výrobě. Koncem 17. století se rozpadl systém společného hospodaření, od 18. století odcházeli habáni přes střední Slovensko a Gemer do Sedmihradska a Černomoří.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: fajáns, habánská keramika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: