guelfové[Gvelfové], stoupenci papežů ve středověké Itálii a Německu, název odvozen od rodu Welfů (italsky Guelfo), který za Oty IV. dočasně hájil papežské zájmy proti Štaufům. Ke guelfům patřili hlavně kupci a řemeslníci, dále šlechtické rody spjaté s papežskou kurií a odpůrci císařů v Německu (zejména v severním), dočasně (ve 40. letech 13. století) i český král Václav I. V 2. pol. 13. století se hlavní mocenskou oporou guelfů stali Anjouovci. Ve 14. až 15. století usilovaly přední guelfské rody (Medici), stejně jako ghibellinské, o nastolení vlastních nezávislých panství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Álbizzi, Florencie, Frangipane, Gherardésca, Karel I. z Anjou, Malatesta, Piccolomini, signorie, Welfové.

Reklama: