GuatemalciEtnografie
Souhrnné označení pro obyvatele Guatemaly (asi 7,7 mil. osob), asi 40 % jsou Indiáni (Kakčikelové, Kičéové), ostatní míšenci a běloši. Většina obyvatel pracuje v zemědělství. Věřící jsou katolíci. Mluví španělsky, Indiáni užívají vlastní jazyky (částečně jsou bilingvní).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2006
Autor: -red-