Grigorij Nikolajevic Vyrubov*31.10.1843 – †30.11.1913, ruský pozitivistický filozof a chemik (krystalograf). Od roku 1864 v Paříži, kde spolu s E. Littrém vydával mezinárodní časopis pozitivistů La philosophie positive (1867-1883). Od roku 1903 vedl katedru dějin vědy na Collège de France. Následoval A. Comta, usiloval překonat jak materialismus, tak idealismus jako neprůkazné "metafyzické hypotézy". Dialektiku, včetně hegelovské, rozhodně odmítal. Za nejvyšší úkol filozofie považoval popis, studium a klasifikaci všeho, co se děje v intelektuální oblasti, vytváření syntézy speciálních věd. Neuznával filozofický charakter teorie poznání, kterou rozpouštěl v souboru speciálně vědeckých metod. Osobně byl spřátelen (přes politické a filozofické rozdíly) s A. I. Gercenem. Byl prvním vydavatelem jeho sebraných spisů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: