gravimetrický průzkumSoubor metod tíhových měření a jejich interpretace za účelem poznání geologické stavby vyšetřované oblasti. Základní data pro interpretaci poskytují mapy tíhových anomálií, které zobrazují projevy rozdílných hustot geologických strukturních jednotek. Mezi hlavní úkoly gravimetrického průzkumu patří vyšetřování tvaru podloží sedimentárních pánví, sledování průběhu tektonických poruch a vyhledávání geologických objektů, jež se hustotně odlišují od okolního prostředí. Stanovení tvaru a hustoty skrytého rušivého geologického tělesa není jednoznačná úloha, a proto gravimetrický průzkum bývá prováděn jako součást komplexního geologického a geofyzikálního průzkumu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2007
Autor: -red-

Reklama: