geofyzikální průzkumVyšetřování geologické stavby a průzkum ložisek geofyzikálními metodami (zpravidla bez nákladných a zdlouhavých strukturních vrtů). Provádí se: geoelektrický průzkum, při kterém se sledují změny umělého elektromagnetického pole (buzeného elektrodami v zemi) vlivem různých odporů vrstev zemské kůry; gravímetrícký průzkum, při němž se měří poruchy velikostí a směru zemské tíže vyvolané ložisky nerostů; geomagnetického průzkum, při kterém se měří anomálie v průběhu izogón, izoklin a izodynam, vyvolané přítomností železných rud; seizmický průzkum, při kterém se měří rychlosti, popřípadě odrazy zemětřesných vln vyvolaných umělým výbuchem – rychlost vln závisí na složení hornin; georadioaktivní průzkum, při kterém se měří radioaktivita hornin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: gravimetrický průzkum, tíhové pole Země.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: