Goslar

MapaMěsta a obce
Město v Německu v Dolním Sasku na severním okraji Harzu, nachází se ve výšce 320 m n.m., žije zde 45200 obyvatel (2006). Průmysl těžební (rudy zinku a olova), hutnický (olovo), sklářský, stavebních hmot, nápojů, energetiky. Architektonické památky (Kaiserhaus z 11. a 12. století, gotická radnice). Muzea. – Okolo roku 965 v blízkosti Goslaru rozmohl rozvoj stříbrných dolů. Proběhla výstavba falce snad již za Oty I., za Jindřicha II. bylo do Goslaru přeneseno císařovo sídlo z falce Werla. Je to místo četných říšských sněmů, za Jindřicha IV. zde došlo v roce 1063 k tzv. goslarské krvavé koupeli, ke sporu mezi biskupem z Hildesheimu a opatem z Fuldy o prestižní otázky. Ve 13. století rozvoj města, které se stalo členem saského městského spolku (v letech 1267–1268, hanzy a na začátku 14. století říšským městem. Později získalo také horní práva. V roce 1526 připadlo brunšvickým vévodům, v roce 1803 Prusku, v roce 1815 Hannoversku, spolu s ním je od roku 1866 součást Pruska a od roku 1871 Německa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 10. 2006
Autor: -red-
Reklama: